VERGADERING GEBIEDSCOMMISSIE IJSSELMONDE

GEBIEDSCOMMISSIE IJSSELMONDE

DI 18 FEB

Ben jij al bekend met de gebiedscommissie IJsselmonde?

 
De gebiedscommissie vertegenwoordigd de inwoners van IJsselmonde. De leden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
 
Meer weten? Ga naar: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedscommissies
 
Een vergadering van de gebiedscommissie bijwonen?  
Dat kan! Sluit gerust aan.

PRIJZEN

Aanvang: 19.30 uur

Entree: Vrij toegankelijk 

 

DUUR VOORSTELLING

Reacties op VERGADERING GEBIEDSCOMMISSIE IJSSELMONDE 

Ik ontvang graag
de nieuwsbrief