Maandag 1 Maart 2021

Islemunda is een meemaakpodium

Islemunda is een meemaakpodium. Dit woord staat niet in de Van Dale, maar wordt in de culturele sector vaak gebruikt voor culturele instellingen die hun omgeving betrekken bij hun programmering. Dat doen wij volop en gaan zelfs verder dan dat. In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om mee te denken over onze nieuwe huisstijl en website. Wat een leuke online sessie hebben we gehad met bekende en onbekende mensen uit IJsselmonde (zie foto). Het heeft heel veel waardevolle inzichten en feedback opgeleverd, waarmee wij weer verder kunnen. Als alles volgens planning verloopt gaat de nieuwe huisstijl en website in mei live!
Waar we natuurlijk ook naar uitkijken is openstelling van ons podium en van onze horeca Brasserie op Zuid. Het ziet er naar uit dat dat nog wel even gaat duren. Daarom hebben we de scholen in IJsselmonde onze ruimtes aangeboden voor lessen, toetsen en huiswerkbegeleiding, uiteraard op 1,5 meter.
Win-win-situatie!
Heeft u nog meer ideeën voor samenwerking, laat het ons weten!