Donderdag 2 Mei 2019

Islemunda maakt zich op voor een nieuwe fase

Islemunda maakt zich op voor een nieuwe fase.

Sinds de opening in 2014 was Jos Vijverberg directeur van Islemunda. Jos heeft de organisatie veilig door de eerste jaren heen geloodst. Jos Vijverberg vertrekt, Islemunda krijgt een nieuwe directeur.

Nu er een nieuwe fase aanbreekt, waarin Islemunda de focus nog meer zal gaan richten op participatie en de sociale functie in de wijk enerzijds, en talentontwikkeling in de urban arts anderzijds, zal er ook een nieuwe directeur aantreden.

Jeroen van de Wiel is aangesteld als directeur ad interim, hij zal de komende maanden leiding geven aan de organisatie.

Ondertussen gaat de organisatie op zoek naar een nieuwe directeur van Islemunda, huis / podium voor participatie en talentontwikkeling van Rotterdam IJsselmonde.

Het bestuur van Islemunda is Jos erkentelijk voor zijn inzet en spreekt veel waardering uit voor de wijze waarop hij Islemunda heeft geleid.

www.islemunda.nl