ISLEMUNDA, PODIUM VAN IJSSELMONDE

Islemunda presenteert en produceert podiumkunsten en richt zich op een publiek van bewoners van IJsselmonde. Islemunda is daarmee stevig verbonden met haar omgeving.
Het is de culturele ontmoetingsplek van IJsselmonde. een ontmoetingsplek voor jong en oud met een scala aan culturele activiteiten waar actief en passief aan wordt deelgenomen. Islemunda omvat een theaterzaal, een filmzaal, 5 werkstudio’s en een brasserie.

Islemunda is een belangrijk cultuurgebouw binnen de culturele infrastructuur van Rotterdam-Zuid en het gebiedsdeel IJsselmonde. Islemunda positioneert zich met een gebiedsgericht aanbod als een laagdrempelig theaterpodium en theaterwerkplaats voor nieuwe makers. Islemunda zal blijvend de bewoners, jong en oud, de starters, de nieuwe makers en de beginnende professionals in vele werkvormen een podium bieden.

De samenwerking van culturele partners en ondernemers die geborgd, gedragen en gestuurd worden door Islemunda is een succes gebleken. Ze zijn in staat verschillende community’s, specifieke doelgroepen en nieuwe initiatieven te bereiken, te verbinden en zichtbaar te maken.

In Islemunda staat niet alleen de productie maar juist de ontwikkeling, uitwisseling en coaching van de maker centraal. Bij Islemunda kunnen de makers voor een langere periode experimenteren, repeteren, presenteren en doceren. Islemunda stimuleert daarbij een brede individuele beroepspraktijk en heeft hen een uniek podium om te presenteren.
De verhalen van Rotterdammers worden in Islemunda zichtbaar gemaakt.
De rijke cultuur die vaak in de eigen community gevierd wordt, krijgt een professionele omgeving ter beschikking die hen onvergetelijke ervaring geeft.

In de directe omgeving van Islemunda bevinden zich onderwijsinstellingen voor VMBO en speciaal onderwijs. Islemunda heeft de afgelopen jaren met een cultuureducatietraject initiatief genomen voor verbinding en samenwerking met deze scholen. Met cultuurweken, stages, lessen, workshops, presentaties en voorstellingen zijn leerlingen vast gebruikers geworden. Ze maken kennis met cultuur, ontdekken nieuwe theatervormen, kijken mee met hun talentvolle docenten en worden uitgedaagd zelf het podium te betreden.

www.islemunda.nl
www.facebook.com/islemunda
  
Kijk voor foto’s van onze zalen op onze facebookpagina, klik hier